Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete - Me.style Magazine
Cosmopola - Alexandra Kinga Fekete shot

Alexandra Kinga Fekete shot

Concept & Photography | Alexandra Kinga Fekete Model | new talents by IZAIO / Styling | Thorsten Osterberger Close